3,027
Dziś Niedziela
2023-10-01

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w powiecie przemyskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-10-01 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w powiecie przemyskim obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:18:40
2.Ilość wszystkich firm w powiecie przemyskim wynosi: 6782
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie przemyskim wynosi: 3507
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-1 październik 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w powiecie przemyskim, na pierwszym miejscu od końca widzimy Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 0.
Analizując zestawienie 10 działalności gospodarczych o największym spadku w powiecie przemyskim widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Reasekuracja. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 0.
Stanowi to 80% w porównaniu do działalności gospodarczej, która odnotowała największy spadek.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym spadku w powiecie przemyskim za okres 1-1 październik 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
0
2
Reasekuracja
0
3
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
0
4
Sprzedaż hurtowa skór
0
5
Produkcja soków z owoców i warzyw
0
6
Ubezpieczenia na życie
0
7
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
0
8
Produkcja wyrobów ogniotrwałych
0
9
Naprawa i konserwacja statków i łodzi
0
10
Produkcja wyrobów futrzarskich
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w powiecie przemyskim w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w powiecie przemyskim ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...