3,027
Dziś Niedziela
2023-10-01

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w powiecie przemyskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-01 Działalności gospodarcze, które w powiecie przemyskim wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:18:39
2.Ilość wszystkich firm w powiecie przemyskim wynosi: 6782
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie przemyskim wynosi: 3507
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w powiecie przemyskim, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Transport drogowy towarów jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu październik 2023 – 113 firm.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Obecnie wykonuje ją 113 firm.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli prowadzona jest przez 101 firm.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w powiecie przemyskim – październik 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Transport drogowy towarów
113
2
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
113
3
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
101
4
Działalność organizacji religijnych
78
5
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
77
6
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
66
7
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
66
8
Wykonywanie instalacji elektrycznych
65
9
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
65
10
Szkoły podstawowe
57

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w powiecie przemyskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w powiecie przemyskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...