3,027
Dziś Niedziela
2023-10-01

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w powiecie przemyskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-01 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w powiecie przemyskim

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:18:40
2.Ilość wszystkich firm w powiecie przemyskim wynosi: 6782
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie przemyskim wynosi: 3507
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w powiecie przemyskim, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Reasekuracja. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w powiecie przemyskim – październik 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
1
2
Reasekuracja
1
3
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
1
4
Sprzedaż hurtowa skór
1
5
Produkcja soków z owoców i warzyw
1
6
Produkcja wyrobów ogniotrwałych
1
7
Produkcja wyrobów futrzarskich
1
8
Transport lotniczy pasażerski
1
9
Wykończanie wyrobów włókienniczych
1
10
Produkcja artykułów piśmiennych
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w powiecie przemyskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w powiecie przemyskim prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...