3,027
Dziś Niedziela
2023-10-01

Obserwuj, na które z produktów i usług w powiecie przemyskim rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-01 Obejrzyj, na które produkty i usługi w powiecie przemyskim wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:18:39
2.Ilość wszystkich firm w powiecie przemyskim wynosi: 6782
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie przemyskim wynosi: 3507
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w powiecie przemyskim najszybciej rośnie zainteresowanie finansowaniem przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-1 październik 2023 pod względem liczby pojawiających się ogłoszeń przetargowych na pierwsze miejsce bardzo wyraźnie wysuwają się Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania z liczbą 0 przetargów.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Specjalne usługi projektowe. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 0.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 0.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w powiecie przemyskim za okres 1-1 październik 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
0
2
Specjalne usługi projektowe
0
3
Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
0
4
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne
0
5
Pompy i sprężarki
0
6
Usługi drukowania, publikowania i podobne
0
7
Usługi komputerowe i podobne
0
8
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
0
9
Usługi reklamowe i marketingowe
0
10
Różne usługi dla przedsiębiorstw
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w powiecie przemyskim wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w powiecie przemyskim prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...