3,027
Dziś Niedziela
2023-10-01

Zobacz, jakimi produktami i usługami podmioty gospodarcze w powiecie przemyskim tracą obecnie zainteresowanie

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_zrezygnowany_auto_1000x550px (2).jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-01 Obecnie podmioty gospodarcze w powiecie przemyskim tracą zainteresowanie tymi produktami i usługami

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają przetargi publikowane w BZP (Biuletynie Zamówień Publicznych), TED (Tenders Electronic Daily), jak również na najpopularniejszych stronach zamieszczających przetargi.
Zasady i procedury ogłaszania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.). Określa ona m.in. próg (obecnie jest to 130 000 PLN) powyżej którego instytucje mają obowiązek stosowania procedur przetargowych tj. m.in. opublikowania ogłoszenia w BZP.
W celu ujednolicenia i ustandaryzowania systemu klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług stworzono Wspólny Słownik Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:18:40
2.Ilość wszystkich firm w powiecie przemyskim wynosi: 6782
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie przemyskim wynosi: 3507
Pierwsze miejsce
Obserwując, jak obecnie zmieniają się potrzeby firm i zainteresowanie produktami i usługami w powiecie przemyskim, widzimy, że podmioty gospodarcze najmniej potrzebują Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. W okresie 1-1 październik 2023 nastąpił spadek ilości przetargów o 4.
Drugie miejsce
Należy zauważyć, że drugie miejsce ze spadkiem o 3 przetargi przypadło kategorii o nazwie Samochody osobowe.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać, że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 75% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Obecnie trzecie miejsce w tym zestawieniu zajmują Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, gdyż spadek ilości opublikowanych przetargów wynosi 3.
Produkty i usługi, dla których najbardziej zmniejszyła się ilość przetargów w powiecie przemyskim za okres 1-1 październik 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
-4
2
Samochody osobowe
-3
3
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
-3
4
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
-3
5
Usługi technicznego nadzoru budowlanego
-3
6
Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób
-2
7
Piasek i glina
-2
8
Maszyny górnicze, kopalnicze i budowlane
-2
9
Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
-2
10
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
-2

W REGIONACH Podmioty gospodarcze w regionie najmniej interesują się tymi produktami i usługami

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA W ostatnim czasie te produkty i usługi były rzadko wybierane przez podmioty gospodarcze w powiecie przemyskim

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Podmioty gospodarcze w powiecie przemyskim nie będą zainteresowanie tymi produktami i usługami

Trwa pobieranie danych...