3,027
Dziś Niedziela
2023-10-01

Sprawdź, jakie uprawnienia posiada najwięcej firm w powiecie przemyskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_restauracja_alkohol.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-01 Najczęściej wybierane uprawnienia w powiecie przemyskim

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:18:39
2.Ilość wszystkich firm w powiecie przemyskim wynosi: 6782
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie przemyskim wynosi: 3507
Pierwsze miejsce
W miesiącu październik 2023 – 64 firmy posiada w powiecie przemyskim uprawnienie o nazwie Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. To uprawnienie ma niewielką przewagę nad drugą pozycją z tego zestawienia.
Drugie miejsce
Obecnie drugie miejsce przypada na uprawnienie o nazwie Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rzeczy, ponieważ posiada je 58 firm. Stanowi to 91% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejsze uprawnienie.
Trzecie miejsce
Na trzeciej pozycji w tym zestawieniu jest Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. Posiada je 49 firm.
Najczęściej wybierane uprawnienia przez firmy w powiecie przemyskim – październik 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
64
2
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rzeczy
58
3
Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
49
4
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
45
5
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
44
6
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
40
7
Licencja na przewóz taksówką
29
8
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
25
9
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
12
10
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
12

W REGIONACH Porównaj, jakie uprawnienia posiada większość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach wybierała większość firm w powiecie przemyskim?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakie uprawnienia będą wybierać firmy w powiecie przemyskim?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: