3,027
Dziś Niedziela
2023-10-01

Zobacz, jakie uprawnienia posiada najmniej firm w powiecie przemyskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_spotkanie_inwestycje_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-01 Najrzadziej wybierane uprawnienia w powiecie przemyskim

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:18:40
2.Ilość wszystkich firm w powiecie przemyskim wynosi: 6782
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie przemyskim wynosi: 3507
Pierwsze miejsce
Gdy analizujemy, których uprawnień obecnie firmy w powiecie przemyskim potrzebują najmniej, dochodzimy do wniosku, że w miesiącu październik 2023 podmioty gospodarcze najrzadziej posiadały Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Tylko 1 firma wykorzystuje je w swojej działalności. Z tego też powodu to uprawnienie znalazło się na pierwszym miejscu.
Drugie miejsce
W dniu dzisiejszym drugie w tym zestawieniu jest Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. To uprawnienie posiada 1 firma. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana.
Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym. Ma je tylko 1 firma.
Najrzadziej wybierane uprawnienia przez firmy w powiecie przemyskim – październik 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
1
2
Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
1
3
Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym
1
4
Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego
1
5
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1
6
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
1
7
Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym
1
8
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) podczas organizacji przyjęć
1
9
Zezwolenie na zbieranie odpadów
1
10
Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem
1

W REGIONACH Porównaj, z jakich uprawnień korzysta niewielka ilość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach posiadało niewiele firm w powiecie przemyskim?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień będzie najmniej w powiecie przemyskim?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: