3,027
Dziś Niedziela
2023-10-01

Zobacz, które uprawnienia obecnie tracą firmy w powiecie przemyskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_smutny klient_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-01 Jakich uprawnień w powiecie przemyskim najbardziej ubywa?

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:18:40
2.Ilość wszystkich firm w powiecie przemyskim wynosi: 6782
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie przemyskim wynosi: 3507
Pierwsze miejsce
Widzimy, że obecnie w powiecie przemyskim najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W okresie 1-1 październik 2023 ilość udzielonych firmom uprawnień spadła o 0. Analizując zestawienie 10 uprawnień o największym spadku w powiecie przemyskim widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Drugim uprawnieniem, którego uzyskaniem firmy zainteresowane są obecnie najmniej jest Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Nastąpił spadek ilości firm, które posiadają to uprawnienie o 0 firm. Stanowi to 100% w porównaniu do uprawnienia, które odnotowało największy spadek.
Trzecie miejsce
Z powodu spadku ilości firm, które obecnie uzyskały Koncesja na obrót paliwami ciekłymi o 0, jest ono trzecim najmniej powszechnym uprawnieniem w tym zestawieniu.
Uprawnienia, których najwięcej ubyło w powiecie przemyskim w okresie 1-1 październik 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
0
2
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
0
3
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi
0
4
Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
0
5
Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym
0
6
Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego
0
7
Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego
0
8
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
0
9
Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
0
10
Koncesja na prowadzenie apteki
0

W REGIONACH Porównaj, jakich uprawnień najbardziej ubywa w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakich uprawnień w ostatnich miesiącach najwięcej ubywało w powiecie przemyskim?

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień w najbliższych miesiącach najwięcej ubędzie w powiecie przemyskim?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: