3,027
Dziś Niedziela
2023-10-01

Aktywność Gospodarcza Regionu współczynnik dla powiatu Przemyskiego

3,027
Aktywność Gospodarcza - trend z ostatnich 3 miesięcydla powiatu Przemyskiego
SPADKOWY
Aktywność Gospodarcza - historia współczynnika dla powiatu Przemyskiego
Pozycje regionu wg. aktywności gospodarczej
Aktywność Gospodarcza - pozycja powiatu Przemyskiego wśród 25 powiatów województwa

Na dziś:

10/25
powiatów w województwie

Historia:

Aktywność Gospodarcza - pozycja powiatu Przemyskiego wśród 380 powiatów Polski

Na dziś:

158/380
powiatów w Polsce

Historia:


Rankingi regionów

Rankingi regionów

Opis i metodologia współczynnika Aktywność Gospodarcza Regionu
Czym jest Aktywność Gospodarcza Regionu

Jest to ogólnopolski obiektywny współczynnik obrazujący aktywność firm i instytucji w danym regionie Polski. Współczynnik wskazuje jak rozwija się gospodarczo dana miejscowość, gmina, powiat, województwo na tle całej Polski czy danego regionu. Jest świetnym obrazem kondycji firm w regionie, pokazuje jak dynamicznie zmienia się sytuacja polskiego biznesu z dnia na dzień.

Przy obliczaniu współczynnika dla danego regionu ocenie podlega kilkanaście wymiarów gospodarczych na tle ogólnopolskiego wzorca. Współczynnik obliczany jest na bieżąco średnio co 3 godziny na podstawie modelu opracowanego przez dział analityczny owg.pl.

Jest to najaktualniejszy, najbardziej obiektywny w Polsce wskaźnik aktywności gospodarczej danego regionu. OWGinfo obliczając wskaźnik monitoruje na bieżąco, w czasie rzeczywistym co robią, jakie decyzje podejmują, w co inwestują firmy i instytucje w danym regionie. Dzięki współczynnikowi nie musisz czekać rok, jak w przypadku innych rankingów czy prezentowanych wskaźników, aby dowiedzieć się jak obecne czasy wpływają na rozwój i sytuację gospodarczą regionu i polskich przedsiębiorstw. Dzięki naszym analizom jesteś na bieżąco każdego dnia.

Współczynnik jest obliczany dla blisko 50 tyś. regionów.

Zakres danych do współczynnika

Współczynnik Aktywności Gospodarczej Regionu obliczany jest na podstawie jednej z największych w Polsce, codziennie aktualizowanej bazy danych firm oraz oficjalnych ogłoszeń przetargowych i zapowiedzi inwestycji. Właścicielem danych i unikalnego w skali kraju połączenia bazy firm i ogłoszeń jest Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza – www.owg.pl

Miejsce publikacji

Wszelkie prawa do publikacji i prezentowania współczynnika ma portal owginfo.pl

Dla kogo

Współczynnik może być wykorzystywany przez firmy i instytucje bezpłatnie w celu opracowywania prognoz, podczas podejmowania decyzji zarządczych i inwestycyjnych, a także do promowania regionu czy instytucji.

Wykorzystanie współczynnika do innych celów komercyjnych wymaga zgody portalu owginfo.pl

Metodologia obliczania AKTYWNOŚCI GOSPODACZEJ REGIONU

1) Obliczanie wzorca

Dla Polski został opracowany wzorzec aktywności gospodarczej w 11 wymiarach.

 • Ilość firm AKTYWNYCH na 10 000 mieszkańców w regionie
 • Średnia liczba firm na działalność w regionie
 • Średnia liczba firm na formę prawną w regionie
 • Średnia liczba podmiotów na jeden bank w regionie
 • Średni kapitał na firmę w regionie
 • Średni ilość uprawnień na 10 000 firm w regionie
 • Średnia ilość przetargów na 10 000 firm w regionie
 • Średnia ilość inwestycji planowanych na 10 000 firm w regionie
 • Średnia ilość inwestorów (ogłaszających przetargi) na 10 000 firm w regionie
 • Średnia ilość inwestycji ze środków UE na 10 000 firm w regionie
 • Średnia ilość produktów i usług wspieranych ze środków UE na 10 000 firm w regionie
2) Obliczanie współczynnika aktywności gospodarczej dowolnego regionu Polski

Dla dowolnego regionu Polski współczynnik obliczamy podobnie jak dla wzorca w tych samych 11 wymiarach. Pole pokrycia wzorca przez pole radialne zbudowane na podstawie 11 wymiarów danego regionu stanowi liczbę - współczynnik aktywności gospodarczej.

3)Pełna obiektywność i zasięg ogólnopolski.

Każdy region w Polsce jest porównywany z tym samym wzorcem więc nasz współczynnik ma cechy obiektywne i ogólnopolskie.

4) Warunki konieczne do wykonania obliczeń

Aby obliczyć współczynnik aktywności liczba firm aktywnych i liczba ludności w danym regionie musi być większa od 0.

Dla ilu regionów prezentujemy współczynnik aktywności

Współczynnik jest obliczany codziennie dla każdego regionu/miejscowości w Polsce, gdzie jest przynajmniej jedna aktywna firma. Warunek ten spełnia blisko 50 tys. regionów.